PENDAFTARAN PENGAJIAN PELAJAR SENIOR SESI DISEMBER 2017

Pelajar perlu melakukan langkah-langkah berikut;

1. Menyemak keputusan peperiksaan sesi lepas JUN 2017 melalui SPMP. Sekiranya status keputusan adalah Kedudukan Baik(KB) atau Kedudukan Bersyarat(KS) teruskan langkah ke-2
2. Menjelaskan bayaran berikut di mana-mana BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (BIMB)

  a. Yuran Pengajian sebanyak RM200 ke akaun POLITEKNIK KPT
     
  b. Bayaran Pelbagai ke akaun Koperasi Politeknik Kulim Berhad
  Pelajar semester 2, 3, 4, 5 dan 6 RM150
  Pelajar semester 7 RM15 + RM35(Insuran) = RM50
  Pelajar semester 8 RM15 sahaja
  Pelajar semester 9 RM15 + RM35(Insuran) = RM50

Sila hubungi pejabat JHEP (04-403333 sambungan 2166) untuk mendapatkan maklumat berkaitan jumlah bayaran yuran yang dikenakan. Pelajar tidak akan didaftarkan sekiranya jumlah bayaran yuran tidak mencukupi.

3. Mendaftar pengajian secara dalam talian(online) melalui SPMP.

Pelajar perlu mendaftar pengajian secara dalam talian(online) dalam tempoh yang telah ditetapkan. Tiada pendaftaran pengajian dibuat di dewan atau di JHEP.


JADUAL PENDAFTARAN PENGAJIAN PELAJAR SENIOR

MAKLUMAT PENDAFTARAN PENGAJIAN PELAJAR SENIOR
LANGKAH 1 LANGKAH 2
BAYARAN YURAN PENGAJIAN DAN BAYARAN PELBAGAI
PENDAFTARAN PENGAJIAN ONLINE
Dijelaskan di Bank Islam (BIMB).

pembayaran yuran pengajian (RM200) Dijelaskan melalui mesin ATM BIMB

dan bayaran pelbagai di kaunter BIMB mengunakan slip.
Dibuka mulai 1/06/2017 dan tiga(3) hari selepas pembayaran yuran pengajian dan bayaran pelbagai di BIMB.
Melalui SPMP.

Sila kemaskini maklumat penginapan, no telefon pelajar dan maklumat waris pelajar.
Tempoh
21/11/2017
~ 7/12/2017
Tempoh
24/11/2017
~ 10/12/2017

Pendaftaran kursus akan disekat sekiranya pelajar gagal menjelaskan yuran pengajian dan bayaran pelbagai.

 

Cara mengisi maklumat pada Slip Pembayaran Bil BIMB

Yuran Pengajian

YURAN PENGAJIAN PERLU DIJELASKAN MELALUI MESIN ATM

 

Bayar Kepada

POLITEKNIK KPT

 

Jenis Bayaran

:  YURAN PENGAJIAN

  No. Akaun

(Tidak perlu diisi)

 

Amaun

:  RM 200


Sila simpan Slip ATM sebagai bukti pembayaran.
Bayaran Pelbagai

Pelajar boleh mendapatkan Slip Pembayaran Bil dan membuat bayaran di KAUNTER BIMB dengan melengkapkan slip tersebut seperti berikut:


1.

Nama

:  Tuliskan nama Pelajar

2.

No. KP

:  Tuliskan nombor kad pengenalan (PENTING)

3.

Bayar Kepada

KOPERASI POLITEKNIK KULIM BERHAD

4.

Jenis Bayaran

:  HEP COLLECTION

  No. Akaun : 02057010042375

5.

Amaun

:  RM 150 atau RM50 atau RM15. Sila rujuk status semester pelajar.

Sila simpan salinan pendua Slip Deposit Tunai yang akan dikembalikan oleh pihak bank sebagai bukti pembayaran.