PENDAFTARAN PENGAJIAN PELAJAR SENIOR SESI DISEMBER 2018

Pelajar perlu melakukan langkah-langkah berikut;

1. Menyemak keputusan peperiksaan sesi lepas JUN 2018 melalui SPMP. Sekiranya status keputusan adalah Kedudukan Baik(KB) atau Kedudukan Bersyarat(KS) teruskan langkah ke-2
2. Menjelaskan bayaran berikut di mana-mana BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (BIMB)

  a. Yuran Pengajian sebanyak RM200 ke akaun POLITEKNIK KPT
     
  b. Bayaran Pelbagai ke akaun POLI TSB
  Pelajar semester 2, 3, 4, 5 dan 6 RM150
  Pelajar semester 7 RM50(Termasuk Insuran) = RM50
  Pelajar semester 8 RM20 sahaja
  Pelajar semester 9 RM50(Termasuk Insuran) = RM50

Sila hubungi pejabat JHEP (04-403333 sambungan 2166) untuk mendapatkan maklumat berkaitan jumlah bayaran yuran yang dikenakan. Pelajar tidak akan didaftarkan sekiranya jumlah bayaran yuran tidak mencukupi.

3. Mendaftar pengajian secara dalam talian(online) melalui SPMP.

Pelajar perlu mendaftar pengajian secara dalam talian(online) dalam tempoh yang telah ditetapkan. Tiada pendaftaran pengajian dibuat di dewan atau di JHEP.


JADUAL PENDAFTARAN PENGAJIAN PELAJAR SENIOR

MAKLUMAT PENDAFTARAN PENGAJIAN PELAJAR SENIOR
LANGKAH 1 LANGKAH 2
BAYARAN YURAN PENGAJIAN DAN BAYARAN PELBAGAI
PENDAFTARAN PENGAJIAN ONLINE
Dijelaskan di Bank Islam (BIMB).

pembayaran yuran pengajian (RM200) dan bayaran pelbagai Dijelaskan melalui mesin ATM BIMB

Dibuka melalui SPMP tiga(3) hari selepas pembayaran yuran pengajian dan bayaran pelbagai dijelaskan.
Sila kemaskini maklumat penginapan, no telefon pelajar dan maklumat waris pelajar.
Tempoh
2/12/2018
~ 9/12/2018
Tempoh
5/12/2018
~ 12/12/2018

Pendaftaran kursus akan disekat sekiranya pelajar gagal menjelaskan yuran pengajian dan bayaran pelbagai.

 

 

Yuran Pengajian

YURAN PENGAJIAN PERLU DIJELASKAN MELALUI MESIN CDM atau ATM

 

Bayar Kepada

POLITEKNIK KPT

 

Jenis Bayaran

:  YURAN PENGAJIAN

  No. Akaun

(Tidak perlu diisi)

 

Amaun

:  RM 200


Sila simpan Slip ATM sebagai bukti pembayaran.PERHATIAN
BAYARAN PELBAGAI PERLU DIJELASKAN MELALUI CDM ATAU ATM SAHAJA

TIDAK MELALUI KAUNTER BIMB LAGI

Bayaran Pelbagai

BAYARAN PELBAGAI PERLU DIJELASKAN MELALUI MESIN CDM atau ATM sahaja.

 

Bayar Kepada

:  POLI PTSB

 

Jenis Bayaran

:  BAYARAN PELBAGAI

  No. Akaun

(Tidak perlu diisi)

 

Amaun

:  RM 150 / RM50 / RM20 (Sila rujuk status semester pelajar.)


Sila simpan Slip ATM sebagai bukti pembayaran.